فروش و خرید بدجر دا او (BADGER)

Badger DAO

BADGER
4.81 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.81 $ 4.81 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 65,788,543$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 400
ارز در دسترس 18,456,589
مقدار کل 21,000,000