فروش و خرید اکسی (AXS)

17.52 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
17.52 $ 17.52 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 856,071,028$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 61
ارز در دسترس 132,040,367
مقدار کل 270,000,000