فروش و خرید اکشن (AUCTION)

10.54 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
10.54 $ 10.54 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 108,960,899$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 455
ارز در دسترس 6,500,037
مقدار کل 7,640,627