فروش و خرید استار (ASTR)

0.0517 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0517 $ 0.0517 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 515,025,237$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 135
ارز در دسترس 5,656,917,983
مقدار کل 8,451,779,918