فروش و خرید ای ام پی (AMP)

0.0084 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0084 $ 0.0084 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 209,345,302$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 240
ارز در دسترس 42,227,702,186
مقدار کل 99,213,408,535