فروش و خرید امبروسوس (AMB)

Ambrosus

AMB
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 33,111,852$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 695
ارز در دسترس 3,088,143,851
مقدار کل 6,497,682,720