فروش و خرید امبروسوس (AMB)

Ambrosus

AMB
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 24,477,492$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 642
ارز در دسترس 3,091,698,308
مقدار کل 6,499,999,916