فروش و خرید Aevo / Ribbon (AEVO)

Aevo / Ribbon

AEVO
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 428,609,978$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 135
ارز در دسترس 840,546,600
مقدار کل 1,000,000,000