ارزهای DNT، NBS، BTG و TCT در روز دوشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱ از صرافی ایرانکس بیت حذف خواهند شد.
1401/07/21 09:24
مشاهده
با توجه به برنامه اعلامی برای رویداد مرج اتریوم، واریز و برداشت در بستر شبکه اتریوم غیرفعال خواهد شد.
1401/06/23 10:13
مشاهده
با توجه به انجام بروزرسانی شبکه اتریوم (Ethereum Merge) امکان واریز و برداشت تا پایان پروسه مرج غیرفعال خواهد بود.
1401/06/15 12:50
مشاهده
به اطلاع می رسانیم با توجه به تغییرات شبکه لونا کلاسیک، امکان واریز و برداشت در برخی از شبکه ها برای این دو ارز متوقف خواهد شد.
1401/06/12 09:24
مشاهده
به اطلاع می رسانیم کیف پول های شبکه اتریوم (ERC20) در روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ بروزرسانی خواهند شد.
1401/06/07 10:58
مشاهده
ارزهای QSP، BRD، NXS، NAV، MDA، EZ و SPARTA در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱ از صرافی ایرانکس بیت حذف خواهند شد.
1401/05/13 11:03
مشاهده
به اطلاع می رسانیم با توجه به بروزرسانی شبکه های مختلف، امکان واریز و برداشت در شبکه های زیر موقتا غیرفعال خواهد شد.
1401/04/28 16:52
مشاهده
پیرو اطلاعیه ۶ تیرماه، به اطلاع می رسانیم بروزرسانی و تغییر نام ارز RAMP به LEVER تکمیل شده و موجودی جدید به کیف پول کاربران اضافه گردید.
1401/04/22 10:44
مشاهده
ارزهای GRS، NAS و GO در تاریخ 17 تیرماه ۱۴۰۱ از صرافی ایرانکس بیت حذف خواهند شد.
1401/04/13 09:25
مشاهده
با توجه به بروزرسانی صورت گرفته روی ارز RAMP و تغییر نام به ارز LEVER، برنامه تغییرات این ارز به این شکل انجام خواهد شد:
1401/04/06 12:50
مشاهده